317036528

Social Login

  • 2-A Business Lunch (Fri)
Ukrainian borscht + Chicken schnitzel + Buckwheat porridge + Lightly salted cucumbers

2-A Business Lunch (Fri)

  • Brand: O.L.E.
  • Weight: 700
  • Product Code: 1. бизнес-ланч
  • 99.00грн.